Acknowledgements

Anwen Haf Watkins

WATKINS ANWEN HAF o Llansantffraid. Dymuna Eluned a'r teulu ddatgan eu diolch am bob caredigrwydd ac arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt o golli merch a chwaer annwyl iawn. Diolch am y llu cardiau a'r rhoddion hael tuag at Nyrsys MacMillan ac Ambiwlans Awyr Cymru er cof am Anwen. Diolch i'r wyrion a'r wyresau am wneud eu gwaith yn arbennig iawn ac i Richard a Robert am eu cyfraniad. Gwerthfawrogwyd wasanaeth hyfryd Y Parch. Gwyndaf Richards a threfniadau trylwyr Gary Ellis o gwmni I. Jackson a'i Feibion ar gyfer yr angladd.

2939 views

Messages